Domov | Lastnosti | Preizkus | Nakup | Podpora
NOVOSTI

Predstavitev

 

Novosti in dodelave programa A.I. Rokovnik verzija 3.0

Posodobljen uporabniški vmesnik

 • izbrana polja bolj izstopajo in so tako lažje vidna
 • pri dodajanju dogodka lahko poljubno spreminjamo velikost večvrstičnih tekstovnih polj
 • boljši izkoristek prostora pri prikazu koledarja - vidite več dogodkov hkrati
 • možnost skrivanja menijske vrstice (še več prostora za vaše dogodke)
 • delovni čas - enostavno in fleksibilno določanje delovnega časa
 • enostavno premikanje stolpcev / uporabnikov v dnevnem pogledu
 • posodobljen mesečni pregled dogodkov (dogodki izbranega dne se prikažejo tudi v desnem podoknu - hiter in enostaven pregled celotnega dneva)

Posodobljen prikaz dogodkov

 • celodnevni in večdnevni dogodki se prikažejo na vrhu koledarja in tako omogočajo lepši pregled nad ostalimi dogodki (v vseh pogledih razen v mesečnem)
 • če je dovolj prostora se na vrhu dogodka izpiše začetni ter končni čas dogodka
 • boljši prikaz izbranih dogodkov

Večdnevni dogodki

 • dogodki se lahko začnejo in končajo na različne datume

Posodobitev opomnikov

 • opomnike lahko določimo tudi drugim uporabnikom (se prikažejo na njihovem zaslonu)
 • nastavimo lahko neomejeno število opomnikov za posamezen dogodek (prej samo enega)
 • čas opomnika lahko določimo neodvisno od začetka dogodka - npr. >čez 5 minut< itn.
 • če se hkrati prikaže večje število opomnikov (privzeto 2), se vsi opomniki zberejo v seznamu enega okna in s tem olajšajo upravljanje z njimi.
 • uporabnik lahko sam nastavi število prikazanih opomnikov, preden se ti prikažejo v seznamu
 • prikazan opomnik nam poda več informacij kot je bilo možno prej (opozori nas tudi, če smo opomnik nastavili mi, ali nam ga je nastavil kdo drug)
 • podrobne informacije lahko preprosto skrijemo

Tiskanje koledarjev

 • lepši prikaz dogodkov
 • možno barvno tiskanje dogodkov (prikaz prioritete dogodka)

Posodabljanje programa

 • dodana je funkcija posodabljanja programa preko interneta - enostavno in hitro do najnovejše verzije programa

Optimizirano

 • shranjevanje dogodkov, preverjanje uspešnosti zapisa v bazo podatkov
 • uporabnikove nastavitve so shranjene v bazi (omogoča prijavo na kateremkoli računalniku, kjer je nameščen rokovnik)
 • posodobljeni mrežni protokoli
 • robustnejši strežnik
 • baza podatkov je lahko na poljubnem mestu v omrežju - lažje arhiviranje podatkov
 • pripravljeno za Windows Vista in Windows 7

KONTAKT
e-mail: info@ai-informatika.net
telefon: +386 (0) 590 77 565

POMOČ NA DALJAVO